Liblín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

Historie obce

Za první písemnou zmínku o tomto sídle je považován rok 1180. Častěji se v historických textech o Liblíně pojednává až od 13. století jako o majetku pražského kláštera Sv. Jiří. Okolo roku 1360 byla nedaleko sídla, na vrchu zvaném Radomyšl, započata rytířem Oldřichem Tistou z Hedčan stavba hradu Libštejn. Tento po dokončení patřil do majetku jednoho z nejdůležitějších šlechtických rodů v zemi, pánů Libštejnských z Kolovrat. Na přelomu 14. a 15. století se i celý Liblín stal součástí panství Libštejnského, jež bylo za husitských válek opakovaně vydrancováno a vypáleno husity, kteří obléhali hrad Libštejn.

 
V letech 1503 až 1508 byl tehdejší majitel zdejšího panství, pan Albrecht Libštejnský z Kolovrat, nevyšším kancléřem království českého, tudíž zástupcem krále v zemi za jeho nepřítomnosti. Po Albrechtově smrti roku 1510 se panství stalo majetkem rodu Valdštejnů, kteří se v polovině 16. století přestěhovali na tvrz postavenou v Liblíně. Tento šlechtický rod zapříčinil špatným hospodařením postupné rozdělování panství mezi různé vlastníky, od nichž na přelomu 17. století majetek získává rod Gryspeků sídlící na zámku v nedalekém Kaceřově.
 
V období Třicetileté války byl Liblín několikrát vypleněn procházejícími vojsky. Nový rozkvět zaznamenalo panství v 18. století, kdy bylo přestavěno zdejší panské sídlo na barokní zámek. Ten ovšem prošel mnoha přestavbami, z nichž ta asi nejdůležitější, která určila dnešní klasicistní podobu stavby, byla ukončena v polovině 19. století hrabětem Wurmbrandem. Po několika změnách ve vlastnických listech se roku 1945 stává majitelem zámku stát.
 
Mezi další důležité události ve zdejší historii patří například rok 1751, kdy byla zahájena stavba kostela zasvěceného Sv. Janu Nepomuckému, jehož socha byla umístěna roku 1753 na návsi. Od roku 1754 po 220 let mohli místní občané navštěvovat školu, která se nacházela v budově dnešního obecního úřadu. Roku 1929 byl na řece Berounce přívoz nahrazen mostem, který významně usnadňuje dopravní spojení do dnešních dnů.
 

Slavní rodáci

Jan Jindřich Marek

Jan Knedlhans

Jenny Schermaulová

Dr. Karel Pergler

Jan Vavřínek

Josef Blažej Tomášek

Jinřich Jan Hájek

 

Kroniky

Kniha cti obecné školy (1825 - 1869)

Kronika obecné školy (1900 - 1947)

Kronika obce "Z pamětí městyse Liblína" (1916)

Kronika obecné školy (1930 - 1940)

Kronika obce (1938 - 1966)

Kronika obecné, národní a základní školy (1940 - 1974)

Fotodokumentace obce (2000)