Liblín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Oficiální název

Městys Liblín

2.

Důvod a způsob založení

Obec Liblín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Rozodnutím č. 16 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 18. 4. 2014 byla obec stanovena městysem Liblín.

Městys vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
Ester Lipertová, DiS. - starostka
Lucie Valentová - pokladní, ohlašovna
 

4.

Kontaktní spojení

Úřad městyse Liblín
Liblín 47
331 41 Kralovice

Telefon: 371 795 820
starostka 724 167 789
místostarostka 602 670 177
Fax:  
E-mail: podatelna@liblin.cz
Datová schránka yghay7g
Internet. stránky: www.liblin.cz

 4.1.

Úřední hodiny

  • PO 13:00 - 16:00
  • ÚT 16:00 - 18:00
  • ST  08:00 - 12:00
  • ČT  ------
  • PÁ  ------
úterý 16:00 - 18:00

5.

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.
číslo účtu / kód banky: 18126381 / 0100

6.

00479411

7.

DIČ

 CZ00479411

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2011

 

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Úřadu městyse Liblín
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 3/2012

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Úřadu městyse Liblín.

Užitečné informace k řešení životních situací můžete rovněž získat na portálu veřejné správy.

Životní situace - stěhování aneb co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu.

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Městys Liblín vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

Úřad městyse je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

V současné době úřad poskytuje informace zdarma jako službu občanům.

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou městysi Liblín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2020 (594.41 kB)